0850 255 0707
0

PROTEIN 7 Makaleler

Whey Proteini Kullanımı Sonuç ve Önerileri 1

 Bireylerin protein alımları ile üst orta kol kas çevresi (r=0.616) ve kol kas alanları (r=0.620) arasında 0.001 düzeyinde pozitif ve kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. Protein alımları ile FFM (tanita) arasında 0.05 düzeyinde pozitif zayıf bir ilişki (r=0.356) bulunmuştur, toplam vücut suyu arasında pozitif zayıf bir ilişki (r=0.405) bulunmuştur. Supleman kullanan gruptaki yağ yüzdesindeki azalma (%1.8) kontrol grubundan (%0.2) farklı ve daha fazladır (p<0.05).

 
-     Bench press testinde (1 RM) kontrol başlangıçtaki değere göre ortalama 11.4±6.7 kg daha fazla ağırlık kaldırabilmişlerdir. Protein grubu ise ortalama 18.5 ±7.5 kg daha fazla ağırlık kaldırabilmişlerdir (p=0.002).   Kontrol   grubu   90°  çömelme  testinde   başlangıçtaki değere göre yaklaşık 5.9 ±18.4 sn artış göstermişlerdir, protein grubu ise başlangıçtaki değere göre yaklaşık 20.5 ±31.2 sn artış göstermişlerdir (p=0.025). Protein alımları ile bench press (r=0.397), 90° çömelme testi (r=0.340) ilk ve son ölçüm farkları arasında 0.05 düzeyinde pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.
 
      Sporcularda protein tozu kullanılması düşünüldüğünde; diyetisyen tarafından besin tüketimleri de göz önüne alınarak, sporcuların gereksinimleri hesaplanmalıdır. Protein kalitesi ve protein / enerji oranları da değerlendirildiğinde, sadece diyetle alınan gerçek protein değerlerinin referans değerlerinin çok daha altında kalabildiği için, diyetten sağlanan protein ve amino asitlerin de ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, protein kalitesinin hesaplanması bakımından bu çalışma, pratik bilgi birikimine ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlayarak, literatüre farklı bir bakış açısı getirmiştir.
 
Öneriler
 
Özellikle gereksinimlerin değiştiği egzersiz veya bazı hastalık durumlarında tüketilen besindeki protein içeriği ile harcanan amino asitlerin farklı olması, vücutta yeniden sentezlenen ve birbirine dönüşebilen protein ve amino asit miktarlarının günümüz koşullarıprotein ve amino asit gereksinim dozlarının da belirlenememesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu konuda daha fazla miktarda ve daha ayrıntılı metabolik çalışmaların yapılma zorunluluğu doğmaktadır.
 
Bu çalışmada, doz belirlemesi yapılamamasına rağmen; whey proteini tozlarının kullanımı uygulamalı olarak gözlenmiş, ancak sağlığı tehlikeye atacak boyutta yan etkileri olmadığı, ancak doping testlerinde pozitif sonuç vermeyeceği saptanan ve doymuş yağ ve kolesterol içermeyen (yüksek oranda izole edilmiş olan) whey proteinlerinin tercih edilmesi önerilmektedir.